Стани партнер
Податоци за компанијата
Назив*
Даночен број*
Адреса*
Град*
Телефон*
WEB
Година на регистрација
Број на вработени


Податоци за вработените
Директор*
e-mail*
Лице за продажба*
e-mail*


Целна група
Домашни корисници
Мали бизниси
Средни бизниси
Големи бизниси
Владини институции


Досегашни искуства во ИТ бизнисот
(најмалку еден избор)

Продажба на харвер
Продажба на софтвер
Инсталација на пасивна мрежна опрема
(каблирање, монтажа на канали, антени и сл.)
Конфигурација на активна мрежна опрема
(рутер, свич, PIX , безжични уреди)
WEB дизајн
Едукација
Рекламен материјал за електронски и печатени медиуми
Друго
*внесете го кодот во празното поле
ASP CAPTCHA Generator


      
*задолжителни полиња
**Партнерство со Еконет можат да остварат само компании кои се занимаваат со информатичка технологија.
 
Ново
Windows 10
Office 2013/365

Вести

Новиот Cisco ASA 5506-x ќе го замени добро познатиот ASA 5505

дознај повеќе

Симнете бесплатно Office 2016 Consumer Technical Preview

Microsoft кон крајот на минатата година лансираше Office Consumer Technical Preview.

дознај повеќе

Станете партнер на Еконет

Доколку сте компјутерска компанија која се занимава со продажба на хардвер и/или софтвер и сакате да станете партнер на Еконет, пополнете ја апликацијата на следниот линк.