Microsoft

SQL Server 2012

SQL Server 2012 garanton besueshmëri në qëllime kritike me disponibilitet maksimal, performancë të shkëlqyer dhe karakteristika të avancuara për ngarkesa pune kritike. Depërtim maksimal me anë të mjeteve të menaxhueshme për shërbim vetjak në eksporimin e të dhënave dhe aftësive mahnitëse interaktive për vizualizimin e tyre. ‘Cloud’ sipas kushteve tuaja duke ju mundësuar krijimin dhe zgjerimin e zgjidhjeve përmes mjediseve tuaja private apo publike. Duke filluar nga data 1 Prill 2012 SQL Server 2012 është i disponueshëm në tre versione kryesore:

1 Licensat ekzistuese SQL Server Enterprise ne modelin Server + CAL te cilat azhurnohen ne SQL Server 2012 Enterprise do te limitohen ne licensim deri ne 20 shtresa procesori.

2 Sherbime Analize dhe Raportimi

3 Basic ofron log shipping, database mirroring, server core support dhe dy nyje Failover Clustering. Version i Windows Server Enterprise apo me lart eshte i kerkuar per AlwaysOn / FailoverClustering.

4 Sharepoint Server shoqeruar me Enterprise CAL eshte nje kerkese e sistemit per shfrytezimin e PowerPivot dhe PowerView per Sharepoint. Altering eshte i aksesueshem duke filluar nga Sharepoint Foundation e lart.

Licensimi SQL Server 2012

SQL Server 2012 vjen me opsione të thjeshtuara për klientët me tre versione kryesore të cilat janë përshtatur maksimalisht mënyrës se si klientët shfrytëzojnë SQL Server përmes ngarkesave të punës. Gjithashtu SQL Server 2012 ofron forma licensimi të cilat i mundësojnë klientëve të përfitojnë nga avantazhet e clodu-it publik dhe privat nëpërmjet virtualizimit dhe lëvizshmërisë së licensës. Modeli i ri do të sjellë:

Licensim i thjeshtuar

SQL Server 2012 do të ofroj dy mundësi licensimi – njëra në baze të fuqisë kompjtuerike dhe njëra në bazë të përdoruesve dhe paisjeve (shikoni tabelën mëposhtë rreth fromave të licensimit në baze të versionit)

Fleksibilitet dhe Novacion

Licensim i optimizuar për Cloud mundëson  licensimin e një Makine Virtuale (VM) ose një serveri për virtualizim maksimal, gjithashtu ofron edhe fleksibilitet për transferimin e licensës nga një server në një tjetër, ose në sherbyes host ose cloud.

TCO Lider në industri

Ne vazhdojmë të japim vlera evidente në cdo shkallë midis prodhuesve më të mëdhenj. SQL Server 2012 do të ofrojë karakteristika të spikatura të këtij produkti dhe aftësinë e shfrytëzimit të aplikacioneve për Qëllime Kritike dhe Inteligjencës së Biznesit pa nevojë për shtesa dhe kosto ekstra.
 

 
Microsoft
Windows desktop
Office
Serverл
Mjete zhvilluese

Miresevini ne Windows 7